Artikel om tankerfartygens utsläpp i tidningen Sjöbefälen

Råoljetankfartyg i Skagerack - foto Göran VärmbyRåoljetankfartyg i Skagerack - foto Göran Värmby

Debattartikeln om tankerfartygens utsläpp av Göran Värmby i Ny Teknik i november 2014 har uppmärksammats av Sjöbefälen i deras första nummer i januari 2015. Tidningen lyfter fram DNV Det Norske Veritas lösning med LNG-drift av fartygen. ”Utsläpp av kolväten är reglerade i IMO:s Marpol Annex VI, men i regleringarna finns inga krav på utsläppsnivåer eller tekniska åtgärder när det gäller råoljetransporter.” Norge är längst framme i denna fråga och har efterfrågat skarpare reglering från IMO. Läs mer !

Kommentera gällande "Artikel om tankerfartygens utsläpp i tidningen Sjöbefälen"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*