Bästa Göteborgspolitiker – ändra beslutet om lågbro!

Nya Hisingsbron - en lågbro!Nya Hisingsbron - en lågbro!

Debattartikel i GP 14 april 2016: En lågbro över Göta älv kommer i olöslig konflikt med både Vänersjöfarten och de lokala kollektivtrafiken. För att båda ska fungera krävs planskild trafik. En lågbro kommer att hindra sjöfarten så mycket att gods istället kommer att köras från Vänerregionen med lastbil med mer energislöseri, miljöförstöring, klimatpåverkan och kostsamt vägslitage som resultat. Dessutom kommer industrins utvecklingsmöjligheter att kraftigt försämras. Läs debattartikeln!

Kommentera gällande "Bästa Göteborgspolitiker – ändra beslutet om lågbro!"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*