Alla

DailyMirrorFlyg

Connemara, Irland – ett historiskt område

Artikel 2 av 3 om Irland i Tidningen Västsverige 10 augusti 2018 ”Är på akvarellmålningskurs i Clifden, Connemara, ett av Irlands vackraste kustområden med mäktiga berg, klippor och stora torvmossar. Det ligger ca 25 mil rakt västerut…

Läs mer

GrönastMG_8399

Irland – den gröna ön

Artikel 1 av 3 i Tidningen Västsverige 27 juli 2018 ”Visste du att Dublin, huvudstaden på Irland, grundades av norska vikingar år 841. Redan när jag fick turistkartan på Vandrarhemmet Jacobs Inn noterade jag att en stor…


Hedåsens-reningsverk-3

Rena avloppet från läkemedelsrester!

Debatt-artikel 16 februari 2018 i Tidningen Västsverige: En kommun – Linköping – i hela detta avlånga och miljövänliga land har byggt ut ett fullskaligt reningssteg för att eliminera de miljöfarliga läkemedelsresterna i det kommunala avloppsvattnet….


Även om alla lastbilar uppfyller Euro VI blir det överskridanden

Inga svar på våra frågor om Västlänken

Debattartikel i GP 7 april 2017: Hur ska Trafikverket kunna uppfylla villkor nummer 3 i regeringens tillåtlighetsbeslut för Västlänken? Enligt detta ska Trafikverket säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet inte överskrids. Detta är i praktiken omöjligt, skriver Sven…


Vastlanken-webb

Västlänken skadar Göteborgarnas hälsa

Debattartikel i GP 29 mars 2017: En färsk rapport från Miljöförvaltningen i Göteborg, på uppdrag av Trafikverket, visar nya beräkningar av Västlänkens påverkan på luftkvaliteten. Vi kommer att utsättas för höga otillåtna halter av skadliga ämnen under…


Planfri korsning vid Centralstationen

Ett mycket bättre alternativ än Västlänken !

Debattartikel i GP 14 november 2016: Vi är några personer som har tagit fram ett nytt alternativ till Västlänken, som vi kallar Spårplanen. Kapaciteten blir den dubbla mot Västlänken, byggtiden hälften, kostnaderna en femtedel, ingrepp i stadsmiljön…


domstol-tingsratt-1280-jpg[1]

Yrkande om mer kompletteringar i Västlänks-ärendet

Yrkande 7 september 2016 att Mark- och Miljödomstolen kräver mer information från Trafikverket i Västlänksärendet Jag jämför Trafikverkets ansökan om miljötillstånd för byggande av Västlänken med andra mycket omfattande ansökningar enligt Miljöskyddslagen från 70-talet – dvs 30 till 40…"Göta-Älv-fartyg" på väg upp till Vänern

Politikerna måste styra upp myndigheterna!

Debattartikel i Sjöfartstidningen 13 maj 2016: Politikerna pratar sig varma för sjöfarten men svenska myndigheter och tjänstemän gör allt för att hindra en positiv utveckling för svensk sjöfart, skriver konsulterna Göran Värmby och Bertil Arvidsson. Bland annat kommer…