Ett mycket bättre alternativ än Västlänken !

Planfri korsning vid CentralstationenPlanfri korsning vid Centralstationen

Debattartikel i GP 14 november 2016: Vi är några personer som har tagit fram ett nytt alternativ till Västlänken, som vi kallar Spårplanen. Kapaciteten blir den dubbla mot Västlänken, byggtiden hälften, kostnaderna en femtedel, ingrepp i stadsmiljön och risker för grundvattenskador försumbara. Störningar för allmänheten under byggskedet mycket måttliga. Vårt förslag innebär en ombyggnad av Centralstationen till planskildhet mellan ut -och ingående pendeltåg i ”inloppet till säcken”, ett nytt tunnelrör för fjärrtåg genom Gårdabergen, utveckling av Lisebergsstationen samt en centralt belägen spårvägs –och bussterminal. Redan 2010 konstaterade Riksrevisionen att projektet Västlänken inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Vi vädjar i debattinlägget att få träffa kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och diskutera vårt förslag innan det är för sent! Läs mer!

Om du vill ha mer detaljer – läs här eller skisser/”ritningar”!

Kommentera gällande "Ett mycket bättre alternativ än Västlänken !"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*