Om mig

Göran Värmby  håller tacktal – juni 2008, då Business Region Göteborg (BRG) och ordförande i Biogas Väst – inför Kaliforniens Energikommissionär Jim Boyd m fl i samband med BRG´s  mottagande av det amerikanska miljöpriset Blue Sky Award Innovation.

Värmby Consulting är ett konsultföretag med inriktning mot strategisk analys, rådgivning, kommunikation, marknadsföring, förankring och projektupplägg inom hållbar affärsutveckling.

Vi har kompetens om hur man lägger upp samarbetsprojekt mellan näringsliv, offentlig sektor och högskolor där hållbara företag och jobb ska skapas. Såväl inom cleantech som inom andra viktiga branscher som t ex fordon/transporter, petrokemi/oljeindustri, energi och kommunala verksamheter. Vi har ett stort kontaktnät såväl regionalt, nationellt som internationellt.