Västlänken skadar Göteborgarnas hälsa

Vastlanken-webb

Debattartikel i GP 29 mars 2017: En färsk rapport från Miljöförvaltningen i Göteborg, på uppdrag av Trafikverket, visar nya beräkningar av Västlänkens påverkan på luftkvaliteten. Vi kommer att utsättas för höga otillåtna halter av skadliga ämnen under många år, vilket ingen har berättat för oss göteborgare, skriver Sven Simonsson, Nette Strunge och jag själv, Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening. Läs mer !

Kommentera gällande "Västlänken skadar Göteborgarnas hälsa"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*