Inga svar på våra frågor om Västlänken

Även om alla lastbilar uppfyller Euro VI blir det överskridandenÄven om alla lastbilar uppfyller Euro VI blir det överskridanden

Debattartikel i GP 7 april 2017: Hur ska Trafikverket kunna uppfylla villkor nummer 3 i regeringens tillåtlighetsbeslut för Västlänken? Enligt detta ska Trafikverket säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet inte överskrids. Detta är i praktiken omöjligt, skriver Sven Simonsson, Nette Strunge och jag från Göteborgs kultur- och miljöarvsförening. Läs mer !

Kommentera gällande "Inga svar på våra frågor om Västlänken"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*