Insändare om Göran Johansson och Göteborgsandan juli 2013

Chennai Indien 2007, fr vänster Kaptenen för Ostindiefararen, Göran Johansson och Göran Värmby - foto G VärmbyChennai Indien 2007, fr vänster Kaptenen för Ostindiefararen, Göran Johansson och Göran Värmby - foto G Värmby

Skrev nedanstående insändare till GP i juli 2013 i strax efter publiceringen av Granskningsrapporten över oegentligheter i Göteborg, som gjordes av tre professorer. Tyvärr tog de inte in den. Jag borde ha gått vidare till någon annan tidning men det blev inte av. Publicerar den därför här – en dag efter att Göran Johansson avlidit efter lång tids sjukdom.

Göteborgsandan och Göran Johansson

Efter att ha arbetat i många år nära kommunstyrelsen under ledning av Göran Johansson (GJ) håller jag med de tre forskare från Göteborgs Universitet som kritiserat den s k Granskningsrapporten. Det finns inget samband mellan Göteborgsandan och mutaffärerna. Jag tycker att Göteborgsandan har varit en positiv kraft – fråga t ex göteborgarna, anställda och ledare inom näringslivet. Varken jag eller kolleger jag känner inom kommunen har hört talas om någon korruptionskultur. Min upplevelse av GJ, som nu efter alla år vid makten, utsetts till syndabock för både mutskandaler och annat, är att han dels personifierat Göteborgsandan och dels att han inte hade någon som helst tolerans mot oegentligheter. GJ var idealist ut i fingerspetsarna. Han försökte aldrig sko sig själv utan hade enbart Göteborgs bästa som mål. Under ett antal år var han en av Sveriges populäraste och mest kända politiker samt en av de politiker som näringslivet uppskattade mest. Han skällde ut Göran Persson, han avgick ur Vattenfalls styrelse p g a av deras ”oansvariga kapitalistiska inriktning” – som han själv uttryckte sig, vilket vi nu i dagarna ser resultatet av.

Väldigt många kommuner har beundrat Göteborgsandan och undrat hur vi bar oss åt för att få så mycket gjort. Självklart fanns det negativa sidor med Göteborgsandan liksom med GJ, vilket granskningsrapporten har belyst.

Tycker dock att författarna till rapporten kan ifrågasättas när de i slutet av rapporten kommer med det magstarka förslaget att Göteborgs kommun ska bidra med 1,5 miljoner kronor för att tillsätta en gästprofessor till Demokratifonden – en fond som en av författarna själv ligger bakom !

Vän av resultat

Kommentera gällande "Insändare om Göran Johansson och Göteborgsandan juli 2013"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*