Råolja som dunstar från tankfartyg – ett gigantiskt problem

IMG_1406

Debattartikel i Ny Teknik 4 november 2014 Världens största supertankers läcker enorma mängder lättflyktiga kolväten från råoljan de transporterar. Utsläppen på fem miljoner ton motsvarar nästan EU-ländernas totala landbaserade utsläpp. Varför har inga inga myndigheter slagit larm om detta ? Hur professionellt arbetar man ? I en rapport föreslår DNV – världens största konsultföretag inom sjöfart och offshore – att tankfartygen byggs för LNG-drift. Då skulle kylan från den flytande naturgasen kunna användas för att ”överföra” utsläppen till bränsle eller elproduktion. Vår nya miljöminister Åsa Romson uppmanas att snarast ta upp frågan med den nya EU-kommissionen. Läs mer

Kommentera gällande "Råolja som dunstar från tankfartyg – ett gigantiskt problem"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*