Rena avloppet från läkemedelsrester!

Hedåsens-reningsverk-3
Debatt-artikel 16 februari 2018 i Tidningen Västsverige: En kommun – Linköping – i hela detta avlånga och miljövänliga land har byggt ut ett fullskaligt reningssteg för att eliminera de miljöfarliga läkemedelsresterna i det kommunala avloppsvattnet. En kommun av 290 !
Att inte fler kommuner gjort detta är en miljöskandal !
Linköping har investerat ca 25 Mkr i denna rening med ozonbehandling. Det finns flera andra alternativ, t ex aktivt kol och membranfilter.
 Dvs småsummor för att få bort inte bara läkemedelsrester – som ökar antalet resistenta bakterier och påverkar levande organismer negativt – utan även en rad andra numera nästan bortglömda miljöfarliga ämnen kan tas bort ur avloppet……
 Obegripligt att ingen gör nånting….. forskning och utredningar bara fortsätter i all oändlighet…. läs artikeln och bilda dig en uppfattning…..
 J´accuse ….. jag anklagar ansvariga forskare, experter, beslutsfattare och politiker för att blunda, för att man i stort sett bara ägnar sig åt en enda fråga: klimat- och energifrågan, där alla redan är överens. Och en fråga som är helt ”ofarlig” att engagera sig i, en ”win-win-fråga”….. dock med den nackdelen att den stjäl enorma resurser i form av uppmärksamhet, pengar, tid och experter ifrån flera miljöfrågor som kanske är ännu viktigare att ta itu med….
 …..som t ex all den påverkan människan och naturen får ta emot från kemiska svårnedbrytbara naturfrämmande geno-toxiska ämnen…. via vatten, luft, livsmedel, byggmaterial, mediciner m m……..
2018-02-19 (2)

Kommentera gällande "Rena avloppet från läkemedelsrester!"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*