Sjöfarten i Sverige på G !

Kvällens föredragshållare fr vänster: Göran Värmby, IfM Moderator, Åsa Burman, VD Lightlab och Calle Carlsson, Svensk Sjöfart (foto Göran Värmby)Kvällens föredragshållare fr vänster: Göran Värmby, IfM Moderator, Åsa Burman, VD Lightlab och Calle Carlsson, Svensk Sjöfart (foto Göran Värmby)

Onsdagen den 3 februari arrangerade Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön en temakväll på Ekocentrum om vad som händer inom Svensk Sjöfart. Intresset var stort, den lilla samlings-salen var full med ett 40-tal deltagare. Jag inledde med att berätta att nya tuffare utsläppsregler för svavelutsläpp trädde i kraft förra året för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vilket driver rederierna att jobba med att minska bränsleförbrukningen – och därmed energiförbrukningen – för att minska kostnader för dyrare bränslen och reningsteknik. Svensk sjöfart ligger långt framme internationellt sett och branschen sysselsätter mer arbetskraft totalt sett i Sverige än svensk bilindustri. Två av Sveriges främsta ”kunskapare” – Åsa Burman, Lightlab och Carl Carlsson, Svensk Sjöfart gav oss en intressant uppdatering om vad som händer inom miljö- och energiområdet. Läs Mer !

Kommentera gällande "Sjöfarten i Sverige på G !"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*