organiska genotoxiska naturfrämmande ämnen

Hedåsens-reningsverk-3

Rena avloppet från läkemedelsrester!

Debatt-artikel 16 februari 2018 i Tidningen Västsverige: En kommun – Linköping – i hela detta avlånga och miljövänliga land har byggt ut ett fullskaligt reningssteg för att eliminera de miljöfarliga läkemedelsresterna i det kommunala avloppsvattnet….