vågkraft

Seabased Vågkraftverk, Sotenäs, denna del placeras på havsbotten

Superprojekt i Bohuslän !

I mitten av juni 2014 gjorde IMF – Ingenjörer För Miljön – en studieresa till Bohuslän. Vi upptäckte att det pågår flera jätteintressanta framtidsinriktade projekt inom hållbar utveckling ! Ett av de mest nydanande projekten…