Värst-länken – var finns miljörörelsen?

Var är miljörörelsen?Var är miljörörelsen?

Debattartikel i Tidningen Västsverige 25 februari 2016 Projektet ger ingen miljönytta, tvärtom fås en negativ klimatbalans och enorma miljökonsekvenser i form av sättningar, skador på värdefulla kulturbyggnader, vattenföroreningar från schaktmassor m m. Dessutom buller och luftföroreningar under 10-15 år från själva byggverksamheten. Istället för att ”stoppa huvudet i leran” borde politikerna göra en snabb granskning av hela projektet för att kolla allvarliga frågetecken. Och utvärdera Gårdalänken med flera alternativa förslag vilka alla har en betydligt mindre miljö- och klimatpåverkan samt mycket lägre kostnader. Gör en snabb omförhandling med övriga parter där ”tårtbiten” ”Värstlänken” helt enkelt byts ut mot ”Bästlänken”, eller vad man nu vill kalla alternativet. Läs mer PDF! Läs scannad artikel

Kommentera gällande "Värst-länken – var finns miljörörelsen?"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*