Vart är du på väg, älskade stad ? Ny bok om Göteborg och framtiden !

ÄlskadeStadBok2014

14 starkt engagerade göteborgare – forskare, journalister och företagare – skriver i denna bok om framtiden och Göteborg. Analyser, diskussioner och förslag om förtroende, politiskt ledarskap, näringsliv, segregation, trygghet, miljöansvar m m. Stefan Edman och jag har skrivit ett kapitel – ”Gärna miljonstad, men först superetta i hållbar utveckling !” Vi efterlyser politiskt ledarskap, mer insatser från näringsliv, forskning, media och medborgare ! Många goda exempel på vad som gjorts och vad som kan utvecklas vidare visas upp. Beställ boken! Läs kapitlet!

Kommentera gällande "Vart är du på väg, älskade stad ? Ny bok om Göteborg och framtiden !"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*