Västlänken – eller Värstlänken ?

IMG_5273

Om Västlänken genomförs – vilket tar ungefär ett decennium och kostar 20-40 miljarder kr – så kommer det kollektiva resandet i Göteborgsregionen att kunna öka med några promille – när projektet enligt plan är klart ca 2027. Att inte miljörörelsen protesterar mer är synnerligen förvånansvärt. Kan det bero på att järnväg och trängselskatt automatiskt uppfattas som ”gröna” satsningar? Istället för minskade växthusgasutsläpp och minskad miljöförstöring går projektet med ”miljöförlust” flera sekler framöver trots att Trafikverket (TrV) räknat in ”miljövinsterna” med Borås-järnvägsbanan – vilken ännu inte är beslutad. Läs mer!

Kommentera gällande "Västlänken – eller Värstlänken ?"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*