Yrkande om mer kompletteringar i Västlänks-ärendet

domstol-tingsratt-1280-jpg[1]

Yrkande 7 september 2016 att Mark- och Miljödomstolen kräver mer information från Trafikverket i Västlänksärendet Jag jämför Trafikverkets ansökan om miljötillstånd för byggande av Västlänken med andra mycket omfattande ansökningar enligt Miljöskyddslagen från 70-talet – dvs 30 till 40 år gamla ansökningar! – och finner att de senare är ett ”under av klarhet och fakta” jämfört med Västlänksansökan. Trafikverkets ansökan är näst intill omöjlig att överblicka. Den ger inte någon begriplig kunskap om omfattningen av miljöstörningarna – även om den innehåller enorma mängder olika data. Man dränks i stort sett i massor av siffror och uppgifter som är omöjliga för politiker/beslutsfattare att begripa. Översikter och försök att ”hjälpa läsaren” saknas. Jag kräver i mitt yrkande bland annat att Trafikverket måste redovisa så självklara uppgifter som de totala utsläppen till luft och vatten från samtliga byggprocesser under de ca 10 år som projektet pågår och vilka beräkningsmetoder man använder. Uppgifter som fortfarande saknas i ansökan. Har inte utvecklingen inom redovisning och visualisering kommit längre under alla dessa år kan man undra? Läs mer!

Kommentera gällande "Yrkande om mer kompletteringar i Västlänks-ärendet"

Lämna en kommentar

Din e-post kommer inte publiceras.


*